TISKOVÉ TECHNOLOGIE

Tiskové oddělení má v naší produkci nezastupitelnou roli. Zde se značí naše výrobky, i díly a předměty našich zákazníků. Dále zde probíhá výroba etiket, bannerů, tiskovin a dalších produktů. Naše tiskové technologie se dělí na přímý tisk a tisk média. Přímý tisk je především UV vytvrzovaný tisk a tamponový tisk a jak vyplívá z názvu, tiskne se přímo na povrch předmětů. Takto se u nás značí elektrotechnické díly, reklamní předměty a převážně nekovové díly všeho druhu. Tisk na média je především solventní tisk a UV tisk a jedná se o tisk na tiskové médium, jako je třeba PVC samolepa, papír, banner a jiné materiály vhodné pro tisk. Ty se pak ořezávají do požadovaných tvarů pomocí dalších z našich technologií.

 

Materiály vhodné pro přímý tisk: Plasty, kovy, dřevo, sklo

Materiály vhodné pro tisk na médium: PVC folie, papír, banner, PVC plast, kompozitní desky

 

Strojní park –

MIMAKI ujf

MIMAKI cjv

2 X MADAG MTM100  

Sublimační tiskárna